HYdroizolácie

Stierkové hydroizolácie umožňujú spolupôsobenie s konštrukciou, na ktorú sa nanášajú a vytvárajú celoplošne bezspojovú hydroizolačnú membránu. Pri správnom návrhu a realizácii dokážete ochrániť svoj domov pred pôsobením vody alebo dodatočne izolujete priesaky vody, ktoré vznikajú pri rekonštrukciách alebo nevhodne zrealizovaných asfaltových či fóliových systémoch.

 - dodatočné hydroizolácie suterénov a pivníc
 - izolácia vodovodných a kanalizačných šácht
 - odstránenie priesakov vody do objektov

SAnácie betónových konštrukcií

Betónové konštrukcie v čase degradujú pôsobeným rôznych fyzikálnych a chemických vplyvov. Podľa stupňa degradácie sa betónová konštrukcia môže dodatočne ochrániť náterom/stierkou alebo poškodené časti nahradiť sanačnými maltami, ktoré obnovia nosnú funkciu v plnom rozsahu.

 - zvýšenie únosnosti konštrukcíí systémom MBrace
 - opravy pojazdných plôch
 - opravy nosných konštrukcií
UA-244823855-1